DELTA Security Agency s.r.o.
bezpecnostne sluzby, systemy, ochrana objektov, strazna sluzba, bezpecnostne kamerove systemy bezpecnostne sluzby, systemy, ochrana objektov, strazna sluzba, bezpecnostne kamerove systemy bezpecnostne sluzby, systemy, ochrana objektov, strazna sluzba, bezpecnostne kamerove systemy bezpecnostne sluzby, systemy, ochrana objektov, strazna sluzba, bezpecnostne kamerove systemy bezpecnostne sluzby, systemy, ochrana objektov, strazna sluzba, bezpecnostne kamerove systemy

Ochrana osôb

Zabezpečenie osobnej ochrany klientom zo Slovenska aj zo zahraničia.

Ochrana majetku

zabezpečovanie fyzickej ochrany

Ochrana obchodných prevádzok

vykonávanie strážnej služby v obchodných reťazcoch, analýzy inventúrnych výsledkov

Technické služby

pomoc a podpora pri výbere, montáži a prevádzkovaní technických prostriedkov pri ochrane osôb a majetku

Zážitková streľba

STRELNICA Krytá strelnica vo Zvolene
DELTA Security Agency s.r.o.

Vitajte na našej stránke

Súkromná bezpečnostná služba DELTA Security Agency, bola založená v roku 2014. Spoločnosť sa prioritne zaoberá ochranou osôb a majetku, ako fyzickým tak aj technickým zabezpečením stráženia.

V rámci našej pôsobnosti poskytujeme nasledovné služby:

  • Ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  • Ochrana majetku na inom než verejne prístupom mieste
  • Ochrana majetku pri preprave
  • Ochrana prepravy majetku a osoby
  • Ochrana osoby
  • Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávností, športového podujatia, alebo kultúrneho podujatia
  • Vypracúvanie plánu ochrany
  • Poradenstvo pri výbere, zabezpečení a inštalácii bezpečnostného systému do vašich prevádzok a objektov s možnosťou pripojenia na PCO v spolupráci s tímom profesionálov v danej oblasti.


Pracovníci našej spoločnosti sa pravidelne zúčastňujú domácich ako aj zahraničných súťaží v praktickej, taktickej a obrannej streľbe.

V rámci tohto segmentu zabezpečujeme pre našich zákazníkov zážitkovú streľbu z rôznych druhov krátkych aj dlhých guľových zbraní a brokovnice. Dokážeme vysvetliť a poradiť pri výbere zbraní, pomôcť získať návyky a zručnosti pri manipulácii a používaní zbraní v rámci bežného držania ,ochrany a športovej streľby.